De bewoners

De bewoners

Het Kom-Fort wordt momenteel bewoond door Jelle, Jantine, Niek, Sidika, Dean, Chantal, Thom, Sanne, Gaike, Thomas en het “zorggezin”; Dave, Nicole, Ot, Saar, Fos Boet en Maan, op hen kunnen bewoners terugvallen. Naast het zorggezin werken ook Sharon, Yuri en Rico als begeleiders bij het Kom-Fort. Zij wonen daar niet, maar blijven, wanneer het zorggezin bijvoorbeeld op vakantie is, wel slapen in het Kom-Fort. Zo is er altijd iemand in de buurt! Tot slot werkt ook Cynthia voor het Kom-Fort. Zij is de behandelcoördinator en helpt bij bijvoorbeeld het opstellen van een zorgplan.

Etenstijd!
samen leven in het Kom-Fort