Visie

De zorg die wij bieden is gestoeld op de gedachten dat het begin punt van goede begeleiding, een goede band moet zijn. Daarom werken wij ook met een klein team. De band die wij aan willen gaan met iedere bewoner, is een gelijkwaardige band. Bewoners krijgen zoveel mogelijk eigen regie. Dat betekend; keuzes maken over de dingen die je zelf kunt beslissen. Zonder uit het oog te verliezen dat een beperking hebben soms ook met zich meebrengt dat je sommige keuzes niet zelf kán maken, en dat je daar hulp bij nodig hebt. Hoe die hulp er uit ziet, en welke dingen je wel of niet zelf kan beslissen, dat is voor iedereen anders. De zorg is dus helemaal afgestemd op de bewoner. Rekening houdend met diens mogelijkheden, beperkingen en behoeften.

Ook buiten het huis vinden wij het belangrijk om ons te verbinden. Bijvoorbeeld met de buurt, andere organisaties en het milieu.

Zo hebben we met buren een mooie beleef-tuin aangelegd waarin jong en oud kunnen genieten van groen. En waar bloemen en planten zijn uitgekozen die aantrekkelijk zijn voor veel soorten insecten. Zo dragen we bij aan een gezonde leefomgeving en verbinden wij ons met de buurt.

Verder kiezen we er voor om zoveel mogelijk lokaal en biologisch in te kopen. En zo de lokale boeren te steunen, en onze gezamenlijke voetafdruk te verkleinen. Op het Kom-Fort liggen ook een groot aantal zonnepanelen om zo ook zoveel mogelijk energie zelf op te wekken. Ook maken we duurzame keuzes als het gaat om scheiden van afval en omgaan met energie.

Met bewoners, ouders, buren en kinderen aan de slag in de beleef-tuin